Dr. Öğr. Üyesi NİZAMETTİN KARATAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NİZAMETTİN KARATAŞ

T: (0282) 250 4922

M nkaratas@nku.edu.tr

W nkaratas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2011-2014
Tez: KADI BURHÂNEDDİN’İN İKSÎRU’S-SEÂDÂT FÎ ESRÂRİ’L- İBÂDÂT ADLI ESERİNİN TAHKİKİ VE İSLAM HUKUKU AÇISINDAN TAHLİLİ (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / KELAM ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / KELAM ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1993-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Vaiz DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2004-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARATAŞ N., İbn Hümam’ın Mezhebine Muhalif Bir Görüşü: Menfaatlerin Tazmini Meselesi, Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt 1, ss. 43-70, 2018.
Özgün Makale İsam
2. KARATAŞ N., Kemaleddin İbn Hümamın Akıl Nakil Anlayışı, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 31-67, 2017.
Özgün Makale isam
3. KARATAŞ N., Mustafa Şeref ve “Fukahâya Göre Hukûk-ı Âmme” Başlıklı Makalesi (Değerlendirme, Sadeleştirme ve Transkript), Namık Kemal Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 117-141, 2017.
Özgün Makale İsam
Yayın Hakemlikleri
1. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi İsam